Learn » Web3 Security » ประเทศไทยกับกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นขึ้นสำหรับ ICO Portal
blockchain service provider atato

ประเทศไทยกับกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นขึ้นสำหรับ ICO Portal

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=8069

กฎการอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ได้แบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือ

1.ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของระบบงานตามที่ผู้สมัครได้ส่งเอกสารยื่นประกอบการสมัครเข้ามาภายใน 90 วันนับจากวันที่ยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

  1. ตรวจสอบระบบงานจริงก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจ โดย ICO Portal ที่ได้รับการอนุมัติต้องสามารถแสดงความพร้อมของระบบงานโดยรวมได้ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

บริษัท อะตาโต้ จำกัด ได้ทำการสร้าง ICO Portal แห่งแรกให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วในปี 2562    นอกจากนี้อะตาโต้ ยังได้พัฒนาและส่งมอบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่จะช่วยขับเคลื่อนรูปแบบธุรกิจใหม่นี้ต่อไปข้างหน้า  การพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นี้ ได้รวมไปถึงการพัฒนาสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract), การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อิงกับการรวม โค้ดลงในที่เก็บข้อมูลร่วมกัน (Continuous Integration), จัดการระบบเครือข่ายบน Cloud, ให้การตรวจสอบทางเทคนิคกับ SEC, การพัฒนาเว็บไซต์การจัดการข้อมูลและการบริหารโครงการ

ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่เกิดขึ้นสำหรับการตรวจสอบด้านความถูกต้องและปลอดภัย   เป็นตัวช่วยให้การพัฒนา ICO Portal ในประเทศไทยเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น (ต้องขอบคุณการเติบโตอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์บล๊อกเชนระดับองค์กร)  สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับการอนุมัติที่เร็วขึ้น, ช่วยลดต้นทุน และสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวธุรกิจ ICO ได้มากขึ้น

ความท้าทายของการพัฒนาระบบภายใต้กรอบที่ชัดเจนที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. คือการคุ้มครองกลุ่มนักลงทุน    อีกทั้งเป็นที่ชัดเจนว่า การที่ตลาด Solution Software มีวิวัฒนาการขึ้น จะเป็นตัวช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าข่ายกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

เราจะเห็นได้ว่า มีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่เข้ามาลงทุน ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล, การซื้อขายเงินดิจิทัล, นายหน้า, ตัวแทน และธุรกิจ ICO Portal ในประเทศไทย  ภายใต้กรอบกำหนดพระราชกฤษฎีกา      นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับกลุ่มบล๊อกเชนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ทีมงานบริษัท อะตาโต้ พร้อมให้ความช่วยเหลือ บริษัทผู้สมัครขอใบอนุญาติจาก SEC ทั้งในด้านเทคโนโลยี, บล๊อกเชน และความท้าทายด้านเทคนิคที่จะมากับข้อบังคับเหล่านี้     หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้เราช่วยเหลือหรือ ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท ติดต่อเราได้ที่ [email protected]  หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ https://www.atato.com/ico-portal/

ขอบคุณครับ

แม๊กซิม พอล