Learn » Web3 Security » เหตุใดเทคโนโลยีบล๊อคเชนจึงมีความจำเป็นต่อองค์กร
ethereum companies cryptocurrency

เหตุใดเทคโนโลยีบล๊อคเชนจึงมีความจำเป็นต่อองค์กร

เหตุใดเทคโนโลยีบล๊อคเชนจึงมีความจำเป็นต่อองค์กร

วันนี้เราจะมาพูดถึงความท้าทายที่มากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล๊อคเชนเข้ากับองค์กรในปัจจุบัน  Spoiler alert : we are here to help

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ดำเนินไปเป็น Hype Cycles  ความท้าทายในการทำงานของ CIO จึงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว     คำถามคือเราจะสามารถประเมินความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้อย่างไร   เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีไหนจะโดดเด่นในธุรกิจใหม่   เราจะให้ความรู้ทีมงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างไร  ทั้งนี้  เราสามารถวางกรอบคำถามเป็นสองประเด็นหลัก ดังนี้

  • เมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
  • เราจะเลือกพันธมิตรสำหรับเทคโนโลยีใหม่อย่างไร

กรณีของบล๊อคเชนนั้น มีความน่าสนใจเป็นพิเศษคือ   11 ปีหลังจากกรณี Bitcoin whitepaper ของนายซาโตชิ นาคาโมโต้  บล๊อคเชนได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก  จากจุดเริ่มต้นของสกุลเงินดิจิทัลไปจนถึง smart contract   ที่มีมูลค่าตลาดมากถึงห้าพันล้านดอลลาห์   ดั่งเช่นgrowwire.com มีการเขียนถึงไว้ว่า

“บริษัททเชลล์ เป็นตัวอย่างของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการเงินบนแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายและจัดการกับน้ำมันดิบ      บริษัทวอลมาร์ทใช้บล๊อคเชนเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มาของอาหาร        ขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแอกซ่าประกันภัย ได้มีการขายประกันภัยการบินผ่านเทคโนโลยีบล๊อคเชน        รวมถึงเฟสบุค ที่ได้ใช้เทคโนโลยีบล๊อคเชนเพื่อสร้างสกุลเงินดิจิทัล Libra ซึ่   งจะเป็นการอนุญาติให้ผู้ใช้เงินสกุลดังกล่าวสามารถซื้อและขายสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมและสามารถชำระเงินได้ทันที         ทั้งนี้ในปี 2019,  ดีลอยท์ได้ทำการสำรวจในหลายประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล๊อคเชน    โดย 53% ของผู้ทำแบบสอบถาม คิดเป็นผู้บริหารระดับสูง 1,300 คน มีความเห็นว่าเทคโนโลยีบล๊อคเชนได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญในปัจจุบันไปแล้ว   และอีก 83% ได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมา”

การนำเทคโนโลยีบล๊อคเชนมาใช้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ถือเป็นงานหนักสำหรับ CIO   นี่อาจทำให้เรารู้สึกเหมือนยุคแรกๆ ของอินเตอร์เน็ต          ในช่วงปี 2019 ธุรกิจจำเป็นต้องมีเว็บไซด์, สื่อโซเชียลมีเดีย, แพลตฟอร์ม B2C/B2B เพื่อดึงดูดลูกค้า,  Portal สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจโดยทั้งหมดนี้ดำเนินการผ่านระบบคลาวด์       นี่ทำให้เห็นว่าโลกธุรกิจไม่ได้เป็นอย่าง 10 หรือ 15 ปีที่แล้ว      คำถามคืออะไรจะเป็นสิ่งจำเป็นของเทคโลโลยีบล๊อคเชน ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2030

สิ่งที่ทีมงานของอะตาโต้ได้เห็นจากการปรุชุม Devcon 5#ethereum ในโอซาก้าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานั้น คือ การพัฒนาของธุรกิจ  ecosystem   และนี่คือบทสรุปว่าเราจะสามารถใช้ #ethereum ในปัจจุบันได้อย่างไร

  • ปรับใช้เทคโนโลยี Private Blockchain ใน 5 นาทีด้วย Kaleido
  • ทำธุรกรรมต่างๆ ที่เป็นความลับผ่าน #ethereum และHyperledger Besu
  • การแปลงสินทรัพยต่างๆให้อยู่ในรูปแบบโทเคนและสร้างตลาดด้วย Consensys Codefi
  • เข้าร่วมกลุ่มธุรกิจอย่าง Komgo

สาเหตุที่เลือกใช้ Ethereum ในบล๊อคเชนนั้น เนื่องจาก Ethereum ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันการใช้บล๊อคเชนสำหรับธุรกิจโดยดูได้จากการการใช้บล๊อคเชนในทางธุรกิจของปี 2019